O udruzi

Ekološka udruga „Krka“ Knin je osnovana 15.12.2004. ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Krka djeluje na području Hrvatske s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju i okolicu Knina. Sjedište udruge je u Kninu i imamo još dvije neformalne podružnice u Šibeniku i Oklaju. Kako u Šibensko-kninskoj županiji nije postojala niti jedna udruga sa sličnim ciljevima sredinom 2004. godine dobrovoljci i istomišljenici iz raznih slojeva društva su se ujedinili i zbog potrebe osnovali Ekološku udrugu „Krka“ Knin s ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Ekološka udruga „Krka“ Knin trenutno ima 74 članova od kojih je 20-tak aktivno. Pojedini članovi su višegodišnji djelatnici civilnog sektora, a stručnu pomoć nam daju članovi koordinacije Zelenog Foruma. Udruga je članica Mreže Zelenih telefona RH i Zelenog foruma. U okviru udruge djeluje i Ekološko-informativni centar Krka, Drniška cesta 2/b, Knin.

Projekti koje je udruga provodila ili provodi doprinijeli su stvaranje pozitivnog image-a od strane javnog, civilnog i privatnog sektora kao i medija, te je udruga postala ravnopravan partner u donošenju odluka vezanih za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Nagrade i priznanja

 • 2014. godine dobili smo i nagradu Grada Knina za uspješan rad i doprinos u očuvanju okoliša, ali i nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za društvenu inovaciju za projekt „Eko knjižnica igračaka”.
 • 2016. godine dodijeljeno nam je priznanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za doprinos zaštiti okoliša.
 • 2017. godine dobili smo Grb Šibensko-kninske županije za izniman doprinos u zaštiti okoliša, poticanja i promocije ekološkog turizma s ciljem poboljšanja kvalitete života i održivog razvoja na području Šibensko-kninske županije.

Vizija

 • Zajedničkim djelovanjem do jake i zdrave zajednice

Misija

 • Zaštita okoliša i prirodnih resursa zajednice te unaprjeđenje kvalitete života građana u skladu sa smjernicama održivog razvoja, jačanjem pojedinaca, razvojem demokratskog društva i aktivnog građanstva.

Moto udruge

 • “Nema Frke dok je Krke”

Ciljevi osnivanja udruge

 • Očuvanje i zaštita prirode i okoliša u skladu sa makro i mikro prirodnim okruženjem i ekološkim normama.
 • Udruga ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.
 • Promoviranje i očuvanje prirodnih, kulturnih i drugih posebnosti Republike Hrvatske, s naglaskom na grad Knin i njegovu okolicu.
 • Poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebice mladih i djece.
 • Poticanje ekološke poljoprivrede te razvoj kulturnog, seoskog i ekološkog turizma.
 • Poticanje i razvoj civilnog društva.
 • Razvoj socijalnog poduzetništva, s naglaskom na „zeleno“ poduzetništvo.
 • Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama.
 • Poboljšanje kvalitete života, razvoj društva te poticanje razvojnih procesa u lokalnoj zajednici.
 • Promocija i razvoj volonterizma.
 • Promocija i razvoj demokratske političke kulture i kulture nenasilja.
 • Promocija i razvoji ruralnih područja.
 • Pružanje svih vidova pomoći svim kategorijama društva, s naglaskom na socijalno ugrožene kategorije a sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva.
 • Pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava.
 • Razvoj i promocija obrazovanja za sve kategorija građana